Showing all 12 results

 • Summit Composition for Class 4 and 5

  Summit Composition 4 and 5 is a useful guide for learners in Class 4 and 5 beginning to master composition-writing. It will equip learners with the skills to write creative, imaginative and interesting compositions. The book covers, among other topics, grammar, punctuation, reading, types of compositions and components of good composition writing. It is also enriched with sample compositions that will give learners practical examples of how to write.

  KSh650.00
 • KCPE Summit Revision Science

  The KCPE Summit Revision series is unique in many ways: • Unmatched blend of content with ample notes, the most comprehensive topical revision questions, end of unit Test Papers and challenging KCPE Model Test Papers. • Written by experienced classroom teachers who have been preparing pupils for the KCPE for many years and seen them excel in the examinations. • All content strictly adheres to the approved syllabus and addresses all objectives. • The series is user-friendly; not only using easy, accessible language but also step-by-step revision exercises that are easy to follow. It addresses the learning and revision needs of all categories of learners. The KCPE Summit Revision series is indeed success made easy, within reach and for all! Zilpher Oracha is a renowned teacher of Science, SMASE trained, trainer and facilitator with a wealth of experience of over 30 years teaching Science in primary schools. She has facilitated several training workshops in the country and participated in the review of the current Science Curriculum. Zachary Oduri is an experienced teacher with over 15 years teaching experience and examining Science and Mathematics. He has taught in various public and private schools. He is currently a teacher and Head of the Science Panel at the Sony Complex Primary School.

  KSh820.00
 • Dira Ya Kiswahili 8

  DIRA YA KISWAHILI 8 kimeandikwa kumsaidia mwanafunzi na mwalimu. Kimezingatia stadi za lugha tano: Kusikiliza na kuongea, Kusoma, Sarufi, Msamiati na Kuandika. Katika kiwango hiki, ni muhimu mwanafunzi kujenga na kukuza stadi za lugha ili kujiamini na kukomaa katika Kiswahili. Muundo wa kitabu 1. Kuna sura 15: Kila sura ina sehemu ya Kusikiliza na kuongea, Kusoma, Kuandika, Sarufi na Msamiati. 2. Baada ya kila sura kuna Kibindo cha maswali. Sehemu hii imejumlisha maswali kutoka sehemu mbalimbali na yanakuza stadi za lugha. 3. Mwisho wa kila sura kuna Zoezi la kiada. Katika sehemu hii kuna Kifungukate na Maswali mseto yanayozingatia silabasi. 4. Kuna mihula mitatu. Kila muhula una Sura tano na Jaribio la mtihani. 5. Baada ya sura kumi na tano kuna Majaribio ya mitihani kumi na mawili na Mazoezi ya nyongeza. Majaribio haya yamezingatia silabasi na muundo wa KCPE. Mazoezi ya nyongeza nayo ni ya kudadisi makali ya mwanafunzi. 6. Mwisho ni Majibu ya mazoezi na majaribio ya mitihani yote. Mwandishi wa kitabu hiki ni Wafula Wa Wafula na John Muriuki Gikunju. Wao ni mahiriri na walimu wenye tajiriba na watajika katika uwanja wa Kiswahili.

  KSh790.00
 • KCPE Kilele cha Kiswahili

  Kilele cha Kiswahili ndicho kile kile kilichojulikana kwa jina la Kiswahili Jalili. Kiswahili Jalili sasa kimeboreshwa hadi kufikia kileleni; yaani Kilele cha Kiswahili. Kilele cha Kiswahili ni miongoni mwa vitabu vingine katika msururu wa KCPE Summit Revision. Kitabu hiki: • Kimefikisha Kiswahili kwenye kileleta cha lugha na kubadilisha mkondo wa kufunza Kiswahili kulingana na mabadiliko ya mtindo wa utahini wa mtihani wa KCPE miaka michache iliyopita. • Kina mazoezi ya majaribio ya KCPE yaliyojumu-lishwa kwa ajili ya kumwandaa mtahiniwa kufanya mtihani wake. • Kinazingatia kwa ukamilifu silabasi iliyoidhinishwa. Mwalimu Wafula wa Wafula ni mwenye tajriba kubwa katika ufunzi wa Kiswahili. Aliwahi funza katika shule kadha kule Mombasa na Nairobi na hata kushiriki katika vikao vya wachanganuzi wa Kiswahili kwenye redio na runinga. Hivi sasa anafunza katika shule moja jijini Nairobi.

  KSh850.00
 • Dira Ya Kiswahili 6

  DIRA YA KISWAHILI 6 kimeandikwa kumsaidia mwanafunzi na mwalimu. Kimezingatia stadi za lugha tano: Kusikiliza na kuongea, Kusoma, Kuandika, Sarufi na Msamiati. Katika kiwango hiki, ni muhimu mwanafunzi kujenga na kukuza stadi za lugha ili kujiamini na kukomaa katika Kiswahili. Muundo wa kitabu 1. Kuna sura ina 15: Kila sura iko na sehemu ya Kusikiliza na kuongea, Kusoma, Kuandika, Sarufi na Msamiati. 2. Baada ya kila sura kuna Kibindo cha maswali. Sehemu hii imejumlisha maswali kutoka sehemu mbalimbali na yanakuzia stadi za lugha zote. 3. Mwisho wa kila sura kuna Zoezi la ziada. Katika sehemu hii kuna Kifungukate na Maswali mseto yanayozingatia silabasi. 4. Kuna mihula mitatu. Kila muhula una Sura tano na Jaribio la mtihani. 5. Baada ya sura kumi na tano kuna Majaribio ya mitihani kumi na matano. Majaribio haya yamezingatia silabasi na muundo wa mtihani. 6. Mwisho ni Majibu ya mazoezi na majaribio ya mitihani yote. Waandishi wa kitabu hiki ni Wafula Wa Wafula, Vidijah Dalizu na Jean Soita. Wao ni mahiriri na walimu wenye tajiriba na watajika katika uwanja wa Kiswahili.

  KSh750.00
 • SUMMIT BIOLOGY VOLUME 2

   

  KSh790.00
 • KCSE Summit Revision Biology- Volume 1

  The KCSE Summit Revision Biology Vol. 1 is unique: • With ample notes, comprehensive topical revision questions and model Test Papers with answers. • Written by experienced classroom teachers who have successfully prepared students for KCSE for many years. • Has rich content that adheres to the KICD approved syllabus. • Is user friendly and summative supporting both learning and revision needs for all categories of learners. • Has incorporated a segment on common mistakes students make when answering questions and how to avoid them.

  KSh700.00
 • Hatua Za Kiswahili Rasmi Gredi Ya 3

  Hatua Za Kiswahili Rasmi Gredi Ya 3, kitabu cha mwanafunzi ni mfululizo wa vitabu vipya vilivyoandikwa kwa ufundi kwa ufundi kwa kufuata mtalaa mpya unaosisitiza umilisi.Vitabu hivi vitamwezesha mwanafunzi kukuza weledi wake katika stadi za kusikiliza na kuzungumza,sarufi na matumizi ya lugha,kusoma na kuandika.

  KSh500.00
 • Falcon English Activities Lerner’s Book Grade 3

  Falcon English Activities Lerner’s Book Grade 3 is: user friendly, colourful, elaborate and easy to follow book, written in simple but articulate language. It is boldly illustrated, making learning a visual delight. It comprehensively covers the curriculum, sufficiently addressing the relevant skills and the intended leaning outcomes. It is concise, with sufficient learning experiences and revision activities. It is helpful in promoting positive values and attitudes. It is current, and covers the pertinent and contemporary issues (PCIs) affecting learners. Falcon English Activities Activities series is written by experienced teachers with a track record of assisting learners realise excellent performance and learning outcomes.

  KSh400.00
 • Summit Hygiene and nutrition Activities Lerner’s Book Grade 3

  Summit Hygiene and nutrition Activities Lerner’s Book Grade 3 is: user friendly, colourful, elaborate and easy to follow book, written in simple but articulate language. It is boldly illustrated, making learning a visual delight. It comprehensively covers the curriculum, sufficiently addressing the relevant skills and the intended leaning outcomes. It is concise, with sufficient learning experiences and revision activities. It is helpful in promoting positive values and attitudes. It is current, and covers the pertinent and contemporary issues (PCIs) affecting learners. Summit Hygiene and nutrition Activities series is written by experienced teachers with a track record of assisting learners realise excellent performance and learning outcomes.

  KSh420.00
 • Summit Environmental Activities Lerner’s Book Grade 3

  Summit Environmental Activities Lerner’s Book Grade 3 is: user friendly, colourful, elaborate and easy to follow book, written in simple but articulate language. It is boldly illustrated, making learning a visual delight. It comprehensively covers the curriculum, sufficiently addressing the relevant skills and the intended leaning outcomes. It is concise, with sufficient learning experiences and revision activities. It is helpful in promoting positive values and attitudes. It is current, and covers the pertinent and contemporary issues (PCIs) affecting learners. Summit Environmental Activities series is written by experienced teachers with a track record of assisting learners realise excellent performance and learning outcomes.

  KSh420.00
 • Summit Christian Religious Education Activities Leaner’s book Grade 3

  Summit Christian Religious Education Activities Leaner’s book Grade 3 is: user friendly, colourful, elaborate and easy to follow book, written in simple but articulate language. It is boldly illustrated, making learning a visual delight. It comprehensively covers the curriculum, sufficiently addressing the relevant skills and the intended leaning outcomes. It is concise, with sufficient learning experiences and revision activities. It is helpful in promoting positive values and attitudes. It is current, and covers the pertinent and contemporary issues (PCIs) affecting learners. Summit Christian Religious Education Activities series is written by experienced teachers with a track record of assisting learners realise excellent performance and learning outcomes

  KSh380.00