Showing 21–40 of 47 results

 • Super Minds English Grade 5 LB

  by A. Ngigi, J. Maina, C. Kimeu

  • ISBN: 9789966564511
  • SKU: BK00000001870

  Super Minds English Grade 5 Learner’s Book comprehensively covers the English content in the new competency-based curriculum for primary schools. This book has been creatively written to enable the learner to acquire the required competencies, skills, values, pertinent and contemporary issues as well as attitudes. It is presented in a simple manner that the learner can identify with. At this level, the learner will enjoy using it as the teacher becomes a facilitator of learning and not simply a source of knowledge. The key features of this book include:
  • Use of simple language that is to the level of the learner.
  • Uniquely written to develop oral, reading, and writing skills, as well as competencies in grammar use.
  • Relevant, well-drawn, full colour illustrations.
  • A variety of competency-based, learner-centered activities that help the learner to develop a wide range of skills.
  • Learning points that define all concepts that have been taught.
  • Additional activities including Summary: Test yourself and Assess
  yourself at the end of every theme. The book has an accompanying Teacher’s Guide. The authors are teachers of English with vast experience.

  KSh385.00
 • Super Minds Mathematics Grade 5

  by L. Nyaranga, A. Olwande, B. M.Mwendo

  • ISBN: 9789966564566
  • SKU: BK00000001871

  Super Minds Mathematics Grade 5 Learner’s Book is a comprehensive course book based on the new Competency-Based Curriculum, 2018 for primary schools. This is a course book that has been developed to practically engage learners in active learning through doing. The authors of this book have used a simple and easy to understand approach to present content. The learner will certainly enjoy using it. The key features of this book include:
  • Use of simple language that is to the level of the learner;
  • Relevant, well-drawn, and full colour illustrations that will arouse the learner’s desire to learn;
  • A variety of competency-based learner-centered activities that help the learners to develop a wide range of concepts and skills in Mathematics.
  • Relevant worked examples, drawn from the immediate environment, to help the learner grasp the content with ease.
  • Systematic arrangement of tasks to cater for learners who have different learning abilities;
  • Home-based learning activities that will enhance collaboration between the school and the community.

  This book has an accompanying Teacher’s Guide. The authors of this book are teachers with long-standing experience in teaching Mathematics.

  KSh395.00
 • Kiswahili Angaza Gredi 4 TG

  Mwandishi: Shabaan Otieno & Mziwanda Banda
  Mchapishaji: East African Educational Publishers
  Mwaka: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-460-3

  Description

  Kitabu cha Mwalimu

  Kiswahili Angaza, Mwongozo wa Mwalimu ni kitabu kilichosukwa na kuwambwa kwa makini na kwa kina kirefu. Kimetimiza kwa ukomo wa ukamilifu mahitaji ya mtalaa mpya wenye kuzingatia umilisi, yaani, Competency-Based Curriculum, 2018. Mwalimu ni nyenzo muhimu katika utekelezaji wa mtalaa mpya. Itakuwa vigumu kwa wanafunzi pekee kujiongoza katika mtalaa huu. Mwongozo huu hivyo basi unatoa mwelekeo ufaao kwa mwalimu na kumwongoza hatua kwa hatua katika ufundishaji. Kitabu hiki kinazingatia mambo saba muhimu:
  1. Utangulizi unaozungumzia kwa mapana na marefu mtalaa mpya unaomwegemea mwanafunzi, mbinu, nyenzo na asilia mbalimbali za kutumia katika ufundishaji pamoja na mambo mengine ainati;
  2. Kifano cha maazimio ya kazi pamoja na andao la somo kwa kutumia mtindo mpya uliopendekezwa na KICD;
  3. Ripoti ya maendeleo ya mwanafunzi inayofaa kujazwa mwishoni mwa kila mada kuu. Ripoti hii inafaa kujazwa na mwalimu pamoja na mzazi au mlezi;
  4. Utangulizi kwa kila somo. Kila utangulizi una jedwali linaloonyesha wiki ya somo, mada kuu, mada ndogo, nyenzo na idadi ya vipindi.
  5. Kabla ya somo lenyewe, mwalimu anaonyeshwa shabaha ya kila somo, umilisi wa msingi unaokuzwa, uhusiano na masuala mtambiko, shughuli za huduma za kijamii, uhusiano na maadili, uhusiano na masomo mengine na mapendekezo ya tathmini.
  6. Hatimaye, mwalimu anaonyeshwa hatua mbalimbali za kufundisha somo lake tangia kuingia darasani hadi mwisho wa somo.
  7. Mahitaji ya wanafunzi wenye uwezo mbalimbali aidha yameshughulikiwa.
  8. Lugha iliyotumika ni nyepesi mno na isiyokuwa na maneno magumumagumu na misamiati ya kubabaisha.
  KSh120.00
 • Kiswahili Angaza Gredi 4 PB

  Mwandishi: Shabaan Otieno & Mziwanda Banda
  Mchapishaji: East African Educational Publishers
  Mwaka: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-447-4

  Description

  Kitabu cha Mwanafunzi

  Kiswahili Angaza ni kozi iliyosukwa na kuwambwa kwa makini na kwa kina kirefu. Imetimiza kwa ukomo wa ukamilifu mahitaji ya mtalaa mpya wenye kuzingatia umilisi, yaani, Competency-Based Curriculum, 2018. Kitabu hiki kimeandikwa kwa mtindo unaomwegemea mwanafunzi zaidi na kumfanya mwalimu awe mwelekezi tu wala si mtoaji wa elimu. Kitabu hiki kinazingatia mambo matano muhimu:

  1. Kusoma ni kutagusana; wanafunzi wanafanya Shughuli mbalimbali wakiwa peke yao, wawili wawili au katika makundi;
  2. Wanafunzi wanaanza kila somo kwa kuelezea picha au hali ama matukio wanayoyafamu huku wakijadiliana;
  3. Wanafunzi wanashiriki katika stadi nyingi za kufikiria  kama vile kuchanganua, kutambua, kubainisha, kujenga na kuhakiki;
  4. Lugha iliyotumika ni nyepesi mno na isiyokuwa na maneno magumumagumu na misamiati ya kubabaisha;
  5. Mwanafunzi na mwanafunzi mwenzake, pamoja na mwalimu, mzazi na hata jamii nzima wanashirikishwa ndani ya kitabu hiki.
  Ili kuhakikisha kwamba mwanafunzi anashiriki katika utendaji wakati wa somo, Shughuli mbalimbali zinazopalilia na kushadidia umilisi wake zimezingatiwa. Shughuli hizo ni kama zifuatazo: Shughuli za Darasa; Shughuli za Kibinafsi; Shughuli za Makundi; Shughuli za Wawili wawili; Shughuli za Nyumbani; Shughuli za Nje ya darasa; Shughuli Mseto; Shughuli za Ziada na Shughuli za Utafiti.
  KSh395.00
 • Super Minds Music Activities Grade 4 TG

  Author: Joash Mutaaru & Shadrack Adoyo
  Publisher: East African Educational Publishers
  Year: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-466-5

  Teacher’s Guide

  This Teacher’s Guide fully explains the content in the Super Minds Music Grade 4 Learner’s Book. Key features of this Teacher’s Guide include:

  • a comprehensive introduction that covers the following areas:
   • Introduction to the competency-based curriculum
   • Child-centered learning
   • Handling learners with special needs
   • Professional documents, such as the scheme of work and the lesson plan
   • Evaluation
   • Methodology of teaching Music in Upper Primary.
  • suggested teaching and learning resources for each topic
  • background information to each topic
  • step-by-step instructions on how to cover each sub-topic and activity
  • additional information that the teacher can use to teach specific topics and sub-topics
  • additional activities to complement the ones in the Learner’s Book
  • answers to all the questions in the Learner’s Book.
  KSh485.00
 • Super Minds Music Activities Grade 4 pb

  Author: Joash Mutaaru & Shadrack Adoyo
  Publisher: East African Educational Publishers
  Year: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-453-5

  Description

  Learner’s Book

  Super Minds Music Grade 4 Learner’s Book comprehensively covers the Music content in the new competency-based curriculum for primary schools. This book has been developed to enable learners apply their musical talents to their daily living. The book is presented in a simple manner that learners can identify with. At this level, learners will enjoy using it as the teacher becomes a facilitator of learning and not simply a source of knowledge. The key features of this book include:

  • a simple approach to language and presentation that is easy to follow
  • relevant, well-drawn, full colour illustrations
  • a variety of competency-based, learner-centred activities that help the learners to develop a wide range of skills
  • suggestions for parents and teachers to be involved in the continuous learning process at home
  • songs, dances and instruments that help the learners to understand the content in the book
  • indoor and outdoor activities that learners do individually, in pairs and in groups as they help each other to learn.

  The book has an accompanying Teacher’s Guide. The authors are Music teachers with vast experience

  KSh195.00
 • Great Minds Mathematics Activities Grade 3 TG

  Author: Joash Wamalwa
  Publisher: East African Educational Publishers
  Year: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-390-3

  Teacher’s Guide

  This Teacher’s Guide comprehensively explains the content in Great Minds Mathematics Activities Grade 1 Pupil’s Book. The key features of this Teacher’s Guide include:

  • A comprehensive introduction that covers the following areas:
   • Description of the features of the competency-based curriculum.
   • Explanation of child-centred learning.
   • Detailed sample scheme of work, lesson plan and record of work.
   • Suggestions on teaching learners with special needs.
  • Introduction and detailed notes for the teacher in each sub-strand.
  • Elaborate teaching and learning steps for the various concepts.
  • Adequate assessment methods and tools including assessment rubrics.
  • A description of the competencies expected to be developed in each sub-strand.
  • Well-defined relationship between each sub-strand and PCIs in society.
  • Answers to all questions in the Learner’s Book.

  The authors of this book are teachers with long-standing experience in teaching mathematics.

  KSh300.00
 • Great Minds Mathematics Activities Grade 1 PB

  Author: Joash Wamalwa
  Publisher: East African Educational Publishers
  Year: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-389-7

  Pupil’s Book

  Great Minds Mathematics Activities Grade 1, Pupils Book, is a KICD approved comprehensive course book based on the new Competency-Based Curriculum, 2018 for primary schools. This course book has is presented in a simple way to enable learner love and enjoy mathematics. Here, the teacher remains a facilitator and not the source of knowledge. The key features of the book include:

  • Relevant, well drawn full colour illustrations.
  • A variety of competency-based learner-centered activities that help learners to develop a wide range of skills.
  • Suggestions for parents’ involvement in the continuous learning process at home.
  • Songs and poems to help learner to understand the content and make Mathematics enjoyable.
  • Indoor and outdoor activities that learners do in pairs and in groups as they help each other to learn.
  • Fun spot in every unit.

  The book has an accompanying Teacher’s Guide. The author, Joash Wabwile Wamalwa, is a competent author and seasoned tutor of Mathematics and Science in the Competency-Based Curriculum.

  KSh250.00
 • Great Minds CRE Activities Grade 3 TG

  Author: S. Muriithi , V. Makanda & Hellen Mwasiaji
  Publisher: East African Educational Publishers

  Description

  Teacher’s Guide

  This Teacher’s Guide comprehensively covers the content in the Great Minds Christian Religious Activities, Grade 3, Pupil’s Book. Key features of this Teacher’s Guide include:

  • A comprehensive introduction that covers the following areas:
   • Introduction to competency-based curriculum.
   • Child-centered learning.
   • Handling learners with special needs.
   • Professional documents such as schemes of work and lesson plan.
   • Evaluation.
   • Methodology of teaching Christian Religious Education in Lower Primary.
  • Suggested teaching and learning resources for each topic.
  • Background information to each topic.
  • Step by step instructions on how to cover each sub-topic and activity.
  • Additional information that the teacher can use to teach specific topics and sub-topics.
  • Additional activities to complement the ones in the Pupil’s Book.
  • Answers to all the questions in the Pupil’s Book.
  KSh300.00
 • Great Minds CRE Activities Grade 3 PB

  by Muriithi

  • ISBN: 9789966563934
  • SKU: 2010130000444

  Great Mine Chrifios Education Activities Grade 3, is a comprehensive course based on the new Competence d Curriculum,
  2018 for Primary schools. This course has been developed to enable learners to apply Biblical teaching in their daily lives
  .This Grade 3 book is presented in a simple manner Learners on this level will enjoy using it. Here the teacher becomes a
  facilitator of learning and not simply a source of knowledge
  The key features of this book include
  – A simple approach to language and presentation that is
  to follow
  – Relevant, well drawn full colour illustrations
  red cities that help the
  – A variety of competency-based learners- centred activities that help the learners to develop a wide range of
  – Suggestions for parents and teachers to be involved in the continuous
  Learning process at home
  – Songs, poems, bible verses and prayers that help the learners to
  understand the content within this book

  KSh300.00
 • Great Minds CRE Activities Grade 2 TG

  by Muriithi

  • ISBN: 9789966563057
  • SKU: 2010130000371

  Great Minds CRE Activities GD2, Teachers Book, is a comprehensive course based on the new Competency-Based Curriculum, 2018 for primary schools. This course has been developed to enable learners apply the listening, speaking, reading and writing skills in their daily use of language. This Grade 2 book is presented in a simple manner. Learners at this level will enjoy using it. here, the teacher becomes a facilitator of learning and not simply a source of knowledge.

   

  The key features of this book include:

  • A simple approach to language and presentation that is easy to follow.
  • Relevant, well drawn full-color illustrations.
  • A variety of competency-based learner-centered activities that help the learners to develop a wide range of skills.
  • Suggestions for parents and teachers to be involved in the continuous learning process.
  • Songs and poems that help the learners to understand the content within this book.
  • Indoor and outdoor activities that learners do in pairs and in groups as they help each other to learn.
  KSh300.00
 • Great Minds English Language Activities Grade 3 TG

  Author: Joseph Maina & Nobert Ndisio
  Publisher: East African Educational Publishers
  Year: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-303-3

  Teacher’s Guide

  This Teacher’s Guide comprehensively covers the content in Great Minds English Language Activities, Grade 3, Pupil’s Book. The key features of this Teacher’s Guide include:

  • A comprehensive introduction that covers the following areas:
   • Description of the features of the competency-based curriculum.
   • Explanation of child-centred learning.
   • Detailed scheme of work and lesson plan.
   • Classroom management techniques.
   • Handling learners with special needs.
   • Pertinent and contemporary issues.
  • Detailed introduction and explanation for each topic.
  • Clear description of all subtopics and activities in the Pupil’s Book.
  • Additional information and tips for every subtopic that the teacher will find useful.
  • Homework activities to complement what is provided in the Pupil’s Book.
  • A description of the Competencies expected to be developed in each unit.
  • Well-defined relationship between each unit and Pertinent and Contemporary Issues in society.
  • Answers to all questions in the Pupil’s Book.
  KSh280.00
 • Great Minds English Language Activities Grade 3 PB

  Author: Joseph Maina & Nobert Ndisio
  Publisher: East African Educational Publishers
  Year: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-302-6

  Pupil’s Book

  Great Minds English Language Activities Grade 3, Pupil’s Book, is a KICD approved comprehensive course based on the new Kenya Competency-Based Curriculum (CBC), 2018 for primary schools. This grade 3 English book has been developed to enable learners apply the listening, speaking, reading and writing skills in their daily use of language. This Grade 3 book is presented in a simple manner. Learners at this level will enjoy using it. Here, the teacher becomes a facilitator of learning and not simply a source of knowledge. The key features of this book include:

  • A simple approach to language and presentation that is easy to follow.
  • Relevant, well drawn full colour illustrations.
  • A variety of competency-based learner-centered activities that help the learners to develop a wide range of skills.
  • Suggestions for parents and teachers to be involved in the continuous learning process at home.
  • Songs and poems that help the learners to understand the content within this book.
  • Indoor and outdoor activities that learners do in pairs and in groups as they help each other to learn.

  The book has an accompanying Teacher’s Guide. The authors are English Language teachers with vast experience.

  KSh280.00
 • Great Minds English Language Activities Grade 2 PB

  Author: Joseph Maina & Nobert Ndisio
  Publisher: East African Educational Publishers
  Year: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-391-0

  Description

  Pupil’s Book

  Great Minds English Language Activities Grade 2, Pupil’s Book, is a KICD approved comprehensive course based on the new Competency-Based Curriculum, 2018 for Primary schools. This course book has been developed to enable learners apply the listening, speaking, reading and writing skills in their daily use of language. This Grade 2 book is presented in a simple manner. Learners at this level will enjoy using it. Here, the teacher becomes a facilitator of learning and not simply a source of knowledge. The key features of this book include:

  • A simple approach to language learning that is easy to follow.
  • Relevant, well-drawn full colour illustrations.
  • A variety of competency-based learner-centred activities that help the learner to develop a wide range of skills.
  • Songs and poems that help the learner to understand the content within this book.
  • Fun at Home sections that engage the learner in activities that involve parents or guardians and the community.
  • Laugh and Learn sections that the learner will enjoy reading and sharing.
  • A learner’s Progress Report at the end of the book.

  The book has an accompanying Teacher’s Guide. The authors are English Language teachers with vast teaching experience.

  KSh385.00
 • Kiswahili Angaza Gredi 3 TG

  Mwandishi: Shabaan Otieno & Mziwanda Banda
  Mchapishaji: East African Educational Publishers
  Mwaka: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-287-6

  Description

  Kitabu cha Mwalimu

  Kiswahili Angaza, Mwongozo wa Mwalimu ni kitabu kilichosukwa na kuwambwa kwa makini na kwa kina kirefu. Kimetimiza kwa ukomo wa ukamilifu mahitaji ya mtalaa mpya wenye kuzingatia umilisi, yaani, Competency-Based Curriculum, 2018. Mwalimu ni nyenzo muhimu katika utekelezaji wa mtalaa mpya. Itakuwa vigumu kwa wanafunzi pekee kujiongoza katika mtalaa huu. Mwongozo huu hivyo basi unatoa mwelekeo ufaao kwa mwalimu na kumwongoza hatua kwa hatua katika ufundishaji. Kitabu hiki kinazingatia mambo saba muhimu:
  1. Utangulizi unaozungumzia kwa mapana na marefu mtalaa mpya unaomwegemea mwanafunzi, mbinu, nyenzo na asilia mbalimbali za kutumia katika ufundishaji pamoja na mambo mengine ainati;
  2. Kifano cha maazimio ya kazi pamoja na andao la somo kwa kutumia mtindo mpya uliopendekezwa na KICD;
  3. Ripoti ya maendeleo ya mwanafunzi inayofaa kujazwa mwishoni mwa kila mada kuu. Ripoti hii inafaa kujazwa na mwalimu pamoja na mzazi au mlezi;
  4. Utangulizi kwa kila somo. Kila utangulizi una jedwali linaloonyesha wiki ya somo, mada kuu, mada ndogo, nyenzo na idadi ya vipindi.
  5. Kabla ya somo lenyewe, mwalimu anaonyeshwa shabaha ya kila somo, umilisi wa msingi unaokuzwa, uhusiano na masuala mtambiko, shughuli za huduma za kijamii, uhusiano na maadili, uhusiano na masomo mengine na mapendekezo ya tathmini.
  6. Hatimaye, mwalimu anaonyeshwa hatua mbalimbali za kufundisha somo lake tangia kuingia darasani hadi mwisho wa somo.
  7. Mahitaji ya wanafunzi wenye uwezo mbalimbali aidha yameshughulikiwa.
  8. Lugha iliyotumika ni nyepesi mno na isiyokuwa na maneno magumumagumu na misamiati ya kubabaisha.
  KSh280.00
 • Kiswahili Angaza Gredi 3 PB

  Mwandishi: Shabaan Otieno & Mziwanda Banda
  Mchapishaji: East African Educational Publishers
  Mwaka: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-286-9

  Description

  Kitabu cha Mwanafunzi

  Kiswahili Angaza ni kozi iliyosukwa na kuwambwa kwa makini na kwa kina kirefu. Imetimiza kwa ukomo wa ukamilifu mahitaji ya mtalaa mpya wenye kuzingatia umilisi, yaani, Competency-Based Curriculum, 2018. Kitabu hiki kimeandikwa kwa mtindo unaomwegemea mwanafunzi zaidi na kumfanya mwalimu awe mwelekezi tu wala si mtoaji wa elimu. Kitabu hiki kinazingatia mambo matano muhimu:

  1. Kusoma ni kutagusana; wanafunzi wanafanya Shughuli mbalimbali wakiwa peke yao, wawili wawili au katika makundi;
  2. Wanafunzi wanaanza kila somo kwa kuelezea picha au hali ama matukio wanayoyafamu huku wakijadiliana;
  3. Wanafunzi wanashiriki katika stadi nyingi za kufikiria  kama vile kuchanganua, kutambua, kubainisha, kujenga na kuhakiki;
  4. Lugha iliyotumika ni nyepesi mno na isiyokuwa na maneno magumumagumu na misamiati ya kubabaisha;
  5. Mwanafunzi na mwanafunzi mwenzake, pamoja na mwalimu, mzazi na hata jamii nzima wanashirikishwa ndani ya kitabu hiki.
  Ili kuhakikisha kwamba mwanafunzi anashiriki katika utendaji wakati wa somo, Shughuli mbalimbali zinazopalilia na kushadidia umilisi wake zimezingatiwa. Shughuli hizo ni kama zifuatazo: Shughuli za Darasa; Shughuli za Kibinafsi; Shughuli za Makundi; Shughuli za Wawili wawili; Shughuli za Nyumbani; Shughuli za Nje ya darasa; Shughuli Mseto; Shughuli za Ziada na Shughuli za Utafiti.
  KSh385.00
 • Kiswahili Angaza Gredi 2 TG

  Mwandishi: Shabaan Otieno & Mziwanda Banda
  Mchapishaji: East African Educational Publishers
  Mwaka: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-285-2

  Description

  Kitabu cha Mwalimu

  Kiswahili Angaza, Mwongozo wa Mwalimu ni kitabu kilichosukwa na kuwambwa kwa makini na kwa kina kirefu. Kimetimiza kwa ukomo wa ukamilifu mahitaji ya mtalaa mpya wenye kuzingatia umilisi, yaani, Competency-Based Curriculum, 2018. Mwalimu ni nyenzo muhimu katika utekelezaji wa mtalaa mpya. Itakuwa vigumu kwa wanafunzi pekee kujiongoza katika mtalaa huu. Mwongozo huu hivyo basi unatoa mwelekeo ufaao kwa mwalimu na kumwongoza hatua kwa hatua katika ufundishaji. Kitabu hiki kinazingatia mambo saba muhimu:
  1. Utangulizi unaozungumzia kwa mapana na marefu mtalaa mpya unaomwegemea mwanafunzi, mbinu, nyenzo na asilia mbalimbali za kutumia katika ufundishaji pamoja na mambo mengine ainati;
  2. Kifano cha maazimio ya kazi pamoja na andao la somo kwa kutumia mtindo mpya uliopendekezwa na KICD;
  3. Ripoti ya maendeleo ya mwanafunzi inayofaa kujazwa mwishoni mwa kila mada kuu. Ripoti hii inafaa kujazwa na mwalimu pamoja na mzazi au mlezi;
  4. Utangulizi kwa kila somo. Kila utangulizi una jedwali linaloonyesha wiki ya somo, mada kuu, mada ndogo, nyenzo na idadi ya vipindi.
  5. Kabla ya somo lenyewe, mwalimu anaonyeshwa shabaha ya kila somo, umilisi wa msingi unaokuzwa, uhusiano na masuala mtambiko, shughuli za huduma za kijamii, uhusiano na maadili, uhusiano na masomo mengine na mapendekezo ya tathmini.
  6. Hatimaye, mwalimu anaonyeshwa hatua mbalimbali za kufundisha somo lake tangia kuingia darasani hadi mwisho wa somo.
  7. Mahitaji ya wanafunzi wenye uwezo mbalimbali aidha yameshughulikiwa.
  8. Lugha iliyotumika ni nyepesi mno na isiyokuwa na maneno magumumagumu na misamiati ya kubabaisha.
  KSh280.00
 • Kiswahili Angaza Gredi 2 PB

  Mwandishi: Shabaan Otieno & Mziwanda Banda
  Mchapishaji: East African Educational Publishers
  Mwaka: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-284-5

  Description

  Kitabu cha Mwanafunzi

  Kiswahili Angaza ni kozi iliyosukwa na kuwambwa kwa makini na kwa kina kirefu. Imetimiza kwa ukomo wa ukamilifu mahitaji ya mtalaa mpya wenye kuzingatia umilisi, yaani, Competency-Based Curriculum, 2018. Kitabu hiki kimeandikwa kwa mtindo unaomwegemea mwanafunzi zaidi na kumfanya mwalimu awe mwelekezi tu wala si mtoaji wa elimu. Kitabu hiki kinazingatia mambo matano muhimu:

  1. Kusoma ni kutagusana; wanafunzi wanafanya Shughuli mbalimbali wakiwa peke yao, wawili wawili au katika makundi;
  2. Wanafunzi wanaanza kila somo kwa kuelezea picha au hali ama matukio wanayoyafamu huku wakijadiliana;
  3. Wanafunzi wanashiriki katika stadi nyingi za kufikiria  kama vile kuchanganua, kutambua, kubainisha, kujenga na kuhakiki;
  4. Lugha iliyotumika ni nyepesi mno na isiyokuwa na maneno magumumagumu na misamiati ya kubabaisha;
  5. Mwanafunzi na mwanafunzi mwenzake, pamoja na mwalimu, mzazi na hata jamii nzima wanashirikishwa ndani ya kitabu hiki.
  Ili kuhakikisha kwamba mwanafunzi anashiriki katika utendaji wakati wa somo, Shughuli mbalimbali zinazopalilia na kushadidia umilisi wake zimezingatiwa. Shughuli hizo ni kama zifuatazo: Shughuli za Darasa; Shughuli za Kibinafsi; Shughuli za Makundi; Shughuli za Wawili wawili; Shughuli za Nyumbani; Shughuli za Nje ya darasa; Shughuli Mseto; Shughuli za Ziada na Shughuli za Utafiti.
  KSh435.00
 • Kiswahili Angaza Gredi 1 TG

  Mwandishi: Shabaan Otieno & Mziwanda Banda
  Mchapishaji: East African Educational Publishers
  Mwaka: First published 2018
  ISBN: 978-9966-56-282-1

  KSh280.00